Практичне заняття №1

Практичне заняття №1.

Тема: Розвиток поняття про число.

Мета: Узагальнити і систематизувати знання про числові множини. Сформувати вміння розв’язувати методичні завдання.

Теоретичний блок:

 1. Опрацювати тему «Модуль дійсного числа та його властивості» за підручником Н. І. Шкіль Алгебра та початки аналізу .
 2. Опрацювати тему «Модуль дійсного числа та його властивості» за підручником  Є.П. Нелін Алгебра та початки аналізу.
 3. Порівняти підходи обрані в двох підручниках. Усно.
 4. Розглянути будову числової лінії шкільного курсу математики за планом
 1. Числова лінія шкільного курсу математики як система.
 2. Методичні особливості викладання окремих тем числової лінії

Система – сукупність елементів, що знаходяться в стосунках і зв'язках між собою і створюючих певну цілісність.

Структура – будова і внутрішня форма організації системи, виступаюча як єдність стійких взаємозв'язків між її елементами.

Числова лінія

Елементи: числа, організовані в рівні по окремій числовій множині.

Внутрішні зв’язки.

 

 • Горизонтальні 
 •         відношеня:     
 • округлення,
 • дія,
 • їх закони і властивості

 Зовнішні зв'язки – зв'язки з іншими лініями.

Схеми розвитку поняття числа

 

 • Історична:
 • N       N 0      Q +      Q       R
 • Логічна:
 • N       N 0       Z         Q       R

 

Системно-структурний аналіз.

 1. Загальне поняття числа в більшості технологій не розглядається.     
 1. Числа вводяться для різних потреб:

Таким чином,  загальної ідеї немає, вертикальні зв'язки відсутні.

 1. Базовою дією, яка вводиться без означення, є додавання натуральних чисел.

Таким чином, цілісність порушується.

Загальний висновок: з точки зору системності  в розгортанні числової лінії є ряд істотних недоліків

              Можливі варіанти для загальної ідеї розгортання числової лінії:

Принцип спільності розв’язування типових завдань

Якщо на одній з множин типове завдання розв’язується якою-небудь дією і її дані можуть виражатися числами, що належать іншій множині, то і на цій іншій множині завдання повинне розв’язуватися тією ж дією.

Принцип змінності і мінімальності для розширення числової множини.

Якщо множина А розширюється до множини В, то:

 

Способи побудови множини В

Множина В будується незалежно від А, а потім в нім виділяється підмножина, ізоморфна А, і ототожнюється з А

Множина А доповнюється новими елементами, внаслідок чого виходить нова множина В

Деякі методичні особливості вивчення натуральних чисел

Приклад поєднання методів індукції і дедукції

Додавання багатозначних чисел «стовпчиком» обгрунтовується таким чином:

345

623

968

Таким чином,

Деякі методичні особливості вивчення дробових чисел

Підходи до проблеми порядку вивчення десяткових і звичайних дробів

 1. Вивчаються спочатку звичайні дроби, а потім десяткові. Обгрунтування: десяткові дроби є формою запису дробів з певним виглядом знаменників.
 2. Вивчаються спочатку десяткові дроби, потім звичайні. Обгрунтування: у десяткових дробах зберігається ідея позиційності, що дає можливість перенесення відомих способів дій з натуральними числами на нові об'єкти, і вони зручніші в обчисленнях.
 3. Вивчення звичайних і десяткових дробів чергується. Обгрунтування: звичайні дроби більш універсальні, але десяткова форма дробів простіша для вивчення.

Деякі методичні особливості вивчення дробових чисел

Дріб – форма запису як цілих, так і не цілих чисел, причому будь-яке число можна записати за допомогою різних дробів.

Змішане число – форма запису дробових чисел, модуль яких                  більший за одиницю.

Деякі методичні особливості вивчення від’ємних чисел

Слід звернути увагу учнів, що результат дії – число, що характеризується знаком і модулем, тому при виконанні дій 

 1. спочатку знаходимо знак шуканого числа, 
 2. потім модуль шуканого числа.

Саме у такому порядку!

Деякі методичні особливості вивчення ірраціональних чисел

Вивчення комплексних чисел.

 

Практичний блок:

 1. Переглянути представлений урок. Зробити його аналіз.

Відео фрагмент

 1. Розвя’зання рівнянь, що містять вирази під знаком модуль

 

 

 
 

 

 


 

Заміна: 

                                           не має розвязків

 

 

 

 

 

Овальная выноска: Розв’язати!

 

Розв’язати рівняння:

та описати методику розв’язання.

Розв’язання нерівностей, що містять вирази під знаком модуль

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 


 

                                          розв’язок це все

                                        розв’язків не має

 

 

 

                                                           розв’язують методом інтервалів:                  

 

1) визначають область допустимих значень невідомої x;                   

2) знаходять значення невідомої  , ,  :, , при яких вирази, що стоять під знаком модуля, обертаються в 0;                  

 3) наносять всі xi з ОДЗ на числову пряму, розділивши її на i + 1 проміжків;                    4) на кожному з i + 1 проміжків розкривають кожен модуль за правилом розкриття модуля;   

Овальная выноска: Розв’язати!5) розвязують i + 1 рівняння, у відповідь виписують об'єднання всіх розв’язків рівнянь.

 

                   Розв’язати нерівності:

та описати методику розв’язання.