Еліпс і гіперболи

Ось три точки: два фокуси конічного перерізу, і один кінець великої осі. Перемістіть червону крапку, щоб побачити еліпси і гіперболи різної форми.


Please enable Java for an interactive construction (with Cinderella).