Форма параболи

Ось парабола виду [math]а*х^2 + Ь*х + с[/math]. Ви можете змінити a, b, c, переміщаючи три червоні точки, і подивитися, як це впливає на криву.


Please enable Java for an interactive construction (with Cinderella).